PL | DE | EN
Blog / REKLAMY SZYTE NA MIARĘ, ZGODNE Z USTAWĄ KRAJOBRAZOWĄ

Bilbord Ustawa Krajobrazowa

Nie każdy wie, że od 2015 roku obowiązuje w Polsce ustawa krajobrazowa. Szczególnie powinny o niej pamiętać osoby planujące założenie lub modernizację reklamy zewnętrznej. Nie bez powodu ustawę tę nazywa się narzędziem kształtowania ładu reklamowego.

W okresie poprzedzającym wprowadzenie ustawy krajobrazowej, w naszym kraju hulała samowolka w stawianiu bilbordów, w wywieszaniu banerów, plakatów, liter przestrzennych... Dotyczyło to także instalacji ogrodzeń, czasem mocno udziwnionych.

Taki stan rzeczy w dużym stopniu działał na szkodę krajobrazowi i wizerunkowi miast czy wsi. Wprowadzał chaos wizualny, nadmierny szum informacyjny oraz zbyt duże natężenie nośników reklamowych. Do dziś w polskim internecie dokopać się można do zdjęć ukazujących szczytowo przesadne miejsca ekspozycji reklam, na której często jedna prześciga drugą, zasłaniając i szpecąc otoczenie, a przede wszystkim ujmując piękna budynkom, często ciekawym architektonicznie lub zabytkowym.

Taki stan rzeczy doczekał się kresu z rąk rządzących, którzy ustanowili szereg narzędzi umożliwiających ochronę krajobrazu. Dotyczył on zmian i uregulowania prawnego w zakresie innych istotnych ustaw, m.in.:

 • w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • w ustawie o drogach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych,
 • w prawie budowlanym,
 • w prawie ochrony środowiska.

Głównymi narzędziami ustawy krajobrazowej stały się:

 • jasno określone definicje z zakresu urządzeń reklamowych;
 • kary finansowe dla podmiotów, które nie wywiązują się z zasad ustawy
 • możliwość nałożenia opłaty reklamowej
 • audyty krajobrazowe (dokumenty identyfikujące krajobrazy występujące na obszarze województwa, określające ich cechy charakterystyczne oraz wartości)
 • ułatwienia w tworzeniu i określaniu obszarów chronionego krajobrazu i parków krajobrazowych
 • uchwały krajobrazowe, czyli możliwość przyjęcia przez rady gmin zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń - dotyczy to również ich gabarytów, stosowanych materiałów oraz standardów jakości

Szczególnie ten ostatni punkt jest wart uwagi, gdyż różnicuje on sposób funkcjonowania krajowej ustawy, zależnie od lokalizacji. Na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego można zapoznać się z autualną listą regionów, które kolejno wprowadzały na swoich terenach uchwały krajobrazowe.

Wejście w życie niniejszego dokumentu obliguje posiadaczy reklam (istniejących na obszarze objętym uchwałą) do dostosowania ich do aktualnych wymogów. Dotyczy to m.in.:

 • usunięcia elementów niezgodnych z przepisami
 • zlikwidowania elementów montażowych reklam (kotwy, fundamenty, łapy montażowe, uchwyty, haki)
 • doprowadzenia elewacji budynków do stanu, w którym niewidoczne są ślady dawnej reklamy (ubytki elewacji, otwory montażowe itp.)
 • w razie reklamy niezgodnej z zasadami, zastąpienie jej produktem spełniającym wymogi uchwały

Jeśli w swoim lokalu lub firmie posiadasz zewnętrzną identyfikację wizualną, która koliduje z wymogami ustawy krajobrazowej, jako producent reklam jesteśmy gotowi na wykonanie nowego produktu, który spełniał będzie potrzebne wytyczne. Mamy wiele do zaoferowania: kasetony, neony, litery 3D podświetlane lub niepodświetlane, tablice reklamowe, płaskie znaki na elewację i wiele innych typów reklam. Znając specyfikację spełniającą lokalne przepisy, zwróć się z nią do nas w celu otrzymania szybkiej i bezpłatnej wyceny takiej realizacji.

W przypadku nowo otwieranych firm, usług lub lokali, potrzebne jest stworzenie całkiem nowej reklamy. Planując jej zakup, warto w pierwszej kolejności odszukać informacje i wytyczne dotyczące prawnych regulacji z zakresu ustawy krajobrazowej, które obowiązują w planowanym miejscu montażu. Są one powszechnie dostępne, najwygodniej dotrzeć do nich na oficjalnych stronach gmin – jako przykład podajemy rodzime miasto, w którym działa nasza pracownia, czyli Opole. Trzeba przyznać, że opolska uchwała krajobrazowa została przedstawiona czytelnie i bardzo przystępnie.

Bazując na wymogach zawartych w uchwale krajobrazowej, należy odpowiednio zaplanować nową reklamę, rozpatrując:

 • dozwolony rodzaj reklamy (np. w centralnych miejscach miast nie są dozwolone bilbordy lub kasetony)
 • wymiary, spełniające ewentualne obowiązuje ograniczenia w danym miejscu
 • wariant z podświetleniem lub reklamę niepodświetlaną

W razie zapotrzebowania na reklamę, która ma spełnić wymogi określone w ustawie krajobrazowej, przychodzimy z pomocą!

 • wieloletnie doświadczenie zaowocowało u nas bogactwem oferty: znajdziesz u nas litery 3D różnego typu, kasetony, neony, tablice, szablony... czyli znaczną większość dostępnych na rynku nośników reklamowych
 • pomożemy profesjonalnym doradztwem, które przyniesie wybór optymalnego rozwiązania
 • w razie braku projektu, służymy usługami graficznymi
 • idziemy z duchem czasu: stosujemy sprawdzone, nowoczesne technologie
 • jesteśmy elastyczni, możemy dopasować się do indywidualnego, nawet bardzo nieregularnego rozmiaru reklamy
 • jesteśmy producentem, kupujesz u źródła